Tjänster

Törncon

flexibilitet med månsgsidighet

 

Våra kompetensområden

Projektledning

Utvecklingsprojekt både internationella och nationella.

Vi anpassar projektstyrningsmodell efter kundbehovet,

tex PROPS, ePROPS och Scrum

Configuration Management

Olika Product Data Management System (PDM) tex PRIM och IFS.

Produkt- och dokumentstrukturering. Stor erfarenhet av Ericssons arbetsmetoder.

Radioverifiering

Reducering av testfall/tid med bibehållen kvalitet. Vad är möjlig att testa. Uppbyggnad av lab. Automatisering av testfall. Kravtäckning

Mekanikkonstruktion

Radiokonstruktion

Quality Management

Sex Sigma

Radonutredningar

Mätning av radonhalt samt underlag för att söka radonbidrag.